English
 

Disclaimer Rehna Foundation

Gebruik van de website van Rehna Foundation is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het volgende.

Informatie op de website
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Rehna Foundation geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met Rehna Foundation.

Gebruik website/schade
Rehna Foundation is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op de website van Rehna Foundation

Externe links
De website van Rehna Foundation bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze website. Rehna Foundation kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van Rehna Foundation en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Rehna Foundation. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Rehna Foundation.

 
© Rehna Foundation 2007-2013 - Disclaimer - Sitemap
Rehna Foundation, Pasteurstraat 39, 5101 TM Dongen. KVK nummer:17221970, ABN- AMRO nummer:436149753
E-mail: info@rehna.nl
Website Designed by: Fazmeer (www.eagleline.nl)